top of page

Lymfmassage-

Sätter fart på kroppens avlopp.

Precis som i alla ”avloppssystem” kan det bli stockningar i lymfsystemet – dvs. vätskan med slaggprodukter (lymfan) flyter inte på i den takt som behövs, utan ”skräpet” blir kvar i vävnaderna, där de bildar förtätningar och så småningom fettväv med inväxning av bindväv, det kallas fibroser.

I denna förtätade vävnad fastnar ytterligare lymfvätska och slaggprodukter och hela systemet fungerar ännu sämre – en ond cirkel har startat. Smärta och sjukdomar uppstår.


Hur fungerar lymfmassage?

Lymfsystemet stimuleras av djupandning och strykningar i lymfflödets riktning, för att lossa på stopp och fibroser använder jag olika grepp och djupvågsbehandling. Behandlingen blir därför en blandning av muskelmassage, kopppning, andning, djupvåg och ibland något djupare grepp för att lösa upp fibroser. Du ligger på en IR matta som ger en skön värmande känsla. Detta är en mycket lugnande behandling, eftersom lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad! Lymfsystemet stimuleras att arbeta bättre utan att öka blodcirkulationen.

Behandlingen passar ALLA

För att få igång lymfsystemet och för bästa effekten rekommenderar jag att boka 3 behandlingar lite tätare och att göra egenvåden mellan behandlingarna.

Taktilmassage-

Taktipro handlar om bemötande och beröring, det är en metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård. Det är en mjuk omslutande beröring, varsamma styrkningar aktiverar beröringsreceptorerna, som med respekt, omtanke och lyhördhet anpassat efter varje individs integritet och behov. Händerna är arbetsredskapet. Med total närvaro och lugn rytm följer rörelserna varandra så att det parasympatiska nervsystemet aktiveras - motpolen till adrenalinpåslag och stress. Metoden har en bestämd struktur utvecklad efter hudens dermatom, de langerska linjerna och de taktila receptorernas lokalisation och täthet. Kroppen är ”inboad”. Det stärker kroppsuppfattningen och ger skydd, trygghet och värme. Effekter som ofta ses är avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, stärkt kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro och ångest, tänd livsgnista.

Djupvågsbehandling-

Fasciabehanadling är en ny form av behandling av fascia / bindväv, som effektivt och försiktigt ökar rörlighet och avslappning, lindrar smärta och spänning, förbättrar cirkulationen och ökar vätskeflödet.

  • Modernt behandlingsverktyg med 400-1200 vibrationer per minut som sätter fascian i rörelse.
  • Rörelsen sprids över stora områden, både djupt och brett, vilket ökar avslappning, cirkulation och vätskeflödet
  • De flesta upplever behandlingen som behaglig och skonsam, men samtidigt snabb, effektiv och med tydligt resultat.
  • Det är variationen i vibrationsimpulserna som ”tvingar” nervsystemet att slappna av.

Reflexologi/Zonterapi-

Reflexologi är det internationella namnet på zonterapi. Reflexologi / zonterapi grundar sig på principen att det finns zoner eller reflexpunkter som står i förbindelse med varje anatomisk del i kroppen. Om det finns en obalans eller överbelastning i en kroppsdel visar det sig i reflexzonen som smärta. De områden som smärtar stimuleras, masseras upp med händer eller zonstavar för att öka cirkulationen och aktivera människans fantastiska naturliga självläkningsförmåga. Nervretningarna från zon till kroppsdel löser blockeringar, blodcirkulationen ökar vilket gör att gifter och slaggprodukter rensas ut. Vi Kaironreflexologer använder oss gärna av benämningen Reflexologi för att särskilja oss från klassisk Fotzonterapi. Förutom foten arbetar en Kaironreflexolog med zoner på hela benen, öra, ansikte, kranie och kroppen som helhet.

Örtterapi/Fytoterapi-


Att använda örter vid obalanser i kroppen är den äldsta formen av alternativ medicin. 80% av världens befolkning använder någon form av örter som behandling i dag, både akut och förebyggande. Forskning pågår ständigt och fytomedicinen utvecklas.

Man kan använda örter på flera sätt både utvärtes och invärtes. Ex som tinktur, torkad i kapslar, som te, salva mm. Man tar hänsyn till varje individ vid val av örter. 

Homeopati-


Energimedicin där man tar hänsyn till hela människan. Den hjälper kroppen till självläkning. Där grunden är att "lika botar lika"

Man jobbar på ett annat sätt än inom örtterapin där det är de kemiska substanser i växterna som gör jobbet och stimulerar kroppen till läkning. Inom homeopatin är det energierna från medlen som återställer balansen i kroppen. Homeopatin är beprövad och erkänd stor i stora delar av världen. 

Torrblodsanalys-


Kallas DBA (Dry Blood Analysys)

Det är en enkel metod där jag sticker dig i fingret och lägger bloddroppar på ett objektglas, olika mönster bildas när blodet koagulerar. Genom att tolka dessa mönster under mikroskop kan delar av din hälsa ses över så kroppen kan få rätt förutsättningar att må bra .

Du får rekommendationer om kost och kosttillskott.

Undersökningen och kosttillskotts rekommendationer ersätter inte läkarvård


Metoden forskades fram redan 1920 av Tyske nobelpristagaren Dr Enderlein. Han såg ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och tecken som visade sig i torkat blod. Störningarna har senare visat sig ha samband med kroppens koagulationsprocess som är en process i 12 steg och är beroende av olika näringsämnen.

Metoden används i dag i stora delar av världen både av naturmedicinare och inom skolmedicinen. Det är en etablerad metod att avläsa näringsbalanser och olika kroppsfunktioner.

I samband med att jag jobbar med DBA använda en frågeformulär som jag skickar via nätet, där du får svara på 300 frågor om din hälsa. Detta blir ytterligare en vägledning för mig för att se näringsobalanser.


Levandeblodanalys-


Komplement till DBA där jag tittar på hur blodkropparna ser ut. ….(mer info kommer)

Biofrekvensscanning med Oberon-

(mer info kommer)

Andningsterapeut/Medveten andning

 

Andningens betydelse för vår hälsa är underskattad. Genom att bli medveten hur du andas i din vardag så kan du hjälpa din kropp att må bättre. Att observera, träna andning/träna muskler som påverkar din andning, och tejpa munnen på natten är några verktyg.

 

Få förbättrade andningsvanor, Börja en 28 dagars andningsträning. Jag säljer kursmaterialet för den som vill försöka på egenhand. Pris 450kr för bok, relaxator 1 månads sleeptape och uppföljning/ frågeformulär

 

Det finns en bra FB sida som heter medveten andning, där kan du läsa mer, eller på www.medvetenandning.se

Healing


Jag har Certifierat mig i Healing inom Speak of Spirit som är en Spiritualistiskt trossamfund.

Att förmedla healing innebär att jag är en kanal för healingenergin.


Jag styr inte var energin behövs i din kropp, utan din kropp vet av sig själv vad den behöver. Att få healing kan innebära allt från att ha en härlig upplevelse till att inte känna något. Allt är rätt, det kan också variera från gång till gång.

(OBS jag förmedlar inga budskap från andra sidan eller hur du mår, detta ingår inte i healing enligt spiritualismen) Men vi kan prata om dina upplevelser efteråt.

Boka gärna tid för healing i kombination med en kortare massage så avslutar jag med healing.

bottom of page