-


Vad är på gång?

Under evenemang finns nu höstens och vinterns kurser.

Under hösten 2018 går jag kurs i torrblodsanalys. Kallas DBA (Dry Blood Analysys)
 Det är en enkel metod där jag sticker dig i fingret och lägger bloddroppar på ett objektglas, olika mönster bildas när blodet koagulerar. Genom att tolka dessa mönster under mikroskop kan delar av din hälsa ses över så kroppen kan få rätt förutsättningar att må bra .
Du får rekommendationer om kost och kosttillskott.

Undersökningen och kosttillskotts rekommendationer ersätter inte läkarvård

Metoden forskades fram redan 1920 av Tyske nobelpristagaren Dr Enderlein. Han såg ett samband mellan störningar i olika kroppsfunktioner och tecken som visade sig i torkat blod. Störningarna har senare visat sig ha samband med kroppens koagulationsprocess som är en process i 12 steg och är beroende av olika näringsämnen.
Metoden används i dag i stora delar av världen både av naturmedicinare och inom skolmedicinen.  Det är en etablerad metod att avläsa näringsbalanser och olika kroppsfunktioner.


I samband med att jag jobbar med DBA använda en frågeformulär som jag skickar via nätet, där du får svara på 300 frågor om din hälsa. Detta blir ytterligare en vägledning för mig för att se näringsobalanser.


se mer under "om behandlingar"Få förbättrade andningsvanor, Börja en 28 dagars andningsträning. 
Jag säljer även kursmaterialet för den som vill försöka på egenhand. Pris 450kr för bok, relaxator 1 månads sleeptape och uppföljning/ frågeformulär

  •  Nu är jag yinyoga instruktör. Vill du testa på så hör av dig, jag kommer att starta en liten grupp i mitt behandlingsrum under April 2018  • Januari 2018 börjar jag att jobba heltid på Hela Dig.                    Detta innebär fler behandlingstider på dagtid, men det kommer fortfarande att finnas kvällstider och några söndagstider                                                                                               

  • Under 2018 påbörjas en serie kortare workshops/kurser hur vi kan använda oss av vanliga örter för att må bra. Första tillfället är 26 April. se under event.                                                                                                                                   
  • Att bjuda in personer som har något intressant att förmedla                                                  
  • och kunskap är färskvara...alltid något nytt på gång som jag kommer att kunna använda mig av i mina behandlingar:

  • Homeopat grundutbildning, studierna klara bara "elevbehandlingarna" kvar.
  • Hösten 2018 kommer jag gå en kurs i att analysera torrblod. (mer info kommer) Jag kommer att behöva personer att täna på senare i höst.
  • Har genomgått grundkurs i Optimummetoden som är posturalträning. Detta kommer jag att börja använda mig av lite smått i mina behandlingar. Att ge lätta grundläggande övingar som balanserar upp kroppen.

Andningsterapeut/Medveten andning

Andningens betydelse för vår hälsa är underskattad. Genom att bli medveten hur du andas i din vardag så kan du hjälpa din kropp att må bättre. Att observera, träna andning/träna muskler som påverkar din andning, och tejpa munnen på natten är några verktyg. 
Jag kommer att ha kvällar då vi pratar andning , det finns ett färdigt 28 dagars program för dig m vill testa detta på egenhand med lite handledning.
Det finns en bra FB sida som heter medveten andning, där kan du läsa mer, eller på  www.medvetenandning.se


Örtterapeut/Fytoterapeut

I september 2015 avslutade jag min 1åriga utbildning i fytoterapi på Örtmedicinska skolan i Göteborg. Det går nu bra att boka in konsultationer.Homeopati

Örtmedicinska skolan har även en 2årig grundutbildning i homeopati.
Inom homeopatin ser man hela människan och utgår från det. Man jobbar på ett annat sätt än inom örtterapin där det är de kemiska substanser i växterna som gör jobbet. Inom homeopatin är det energierna från medlen som återställer balansen i kroppen, eftersom dom oftast är så utspädda att det inte finns något mätbart kvar.
Homeopatin är beprövad och erkänd stor i stora delar av världen.

Jag behöver göra ett antal elevbehandlingar, både akuta tillstånd och "kroniska"
Hör gärna av er till mig.


www.ortmedicinskaskolan.se/Healing

Jag har Certifierat mig i Healing inom Speak of Spirit som är en Spiritualistiskt trossamfund.

Att förmedla healing innebär att jag är en kanal för healingenergin.
Jag styr inte var energin behövs i din kropp, utan din kropp vet av sig själv vad den behöver. Att få healing kan innebära allt från att ha en härlig upplevelse till att inte känna något. Allt är rätt, det kan också variera från gång till gång.
(OBS jag förmedlar inga budskap från andra sidan eller hur du mår, detta ingår inte i healing enligt spiritualismen) Men vi kan prata om dina upplevelser efteråt.


Boka gärna tid för healing.
Eller i kombination med en kortare massage så avslutar jag med healing. 


Blir du nyfiken på vad Speak of Spirit är, gå in på