-Vad är på gång?
Detta året 2019 kommer jag tyvärr inte att hålla några kurser eller seminarier.
Nya tag blir det under 2020 
  •